Wyszukiwanie

REGON
NIP
KRS
  

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Dodatkowe filtrowanie
Fragment nazwy
Nr nieruchomości
REGON 9zn.
REGON 14zn.
NIP
KRS
Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.
Dane z wpisu w rejestrze REGON
Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON
NIP
status NIP
imię
drugie imię
nazwisko
data wpisu do REGON
data skreślenia z rejestru REGON
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
DZIAŁALNOŚĆ
tblRaportJFizyczna INFORMACJE PODSTAWOWE
INFORMACJE PODSTAWOWE
nazwa
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze ewidencji
tblRaportJFizyczna ADRES SIEDZIBY
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
kod pocztowy
miejscowość poczty
nietypowe miejsce lokalizacji
tblRaportJFizyczna DATY ZMIAN W REJESTRZE
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru lub ewidencji
data skreślenia z rejestru lub ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
data zakończenia postępowania upadłościowego
tblRaportJFizyczna PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
tblRaportJFizyczna JEDNOSTKI LOKALNE
JEDNOSTKI LOKALNE

tblRaportJPrawna INFORMACJE PODSTAWOWE
INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON
NIP
status NIP
nazwa
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze lub ewidencji
tblRaportJPrawna ADRES SIEDZIBY
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
kod pocztowy
miejscowość poczty
nietypowe miejsce lokalizacji
tblRaportJPrawna ADRES SIEDZIBY
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru lub ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
data zakończenia postępowania upadłościowego
DANE KONTAKTOWE
numer telefonu
numer wewn. telefonu
numer faksu
adres email
adres strony internetowej
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
JEDNOSTKI LOKALNE
WSPÓLNICY

INFORMACJE PODSTAWOWE O JEDNOSCE LOKALNEJ
REGON
nazwa
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze lub ewidencji
INFORMACJE PODSTAWOWE O PODMIOCIE, który utworzył ww. jednostkę lokalną
REGON
NIP
status NIP
nazwa
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
organ rejestrowy
numer w rejestrze i ewidencji
ADRES SIEDZIBY JEDNOSTKI LOKALNEJ
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
kod pocztowy
miejscowość poczty
nietypowe miejsce lokalizacji
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru lub ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
data zakończenia postępowania upadłościowego
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD

JEDNOSTKA LOKALNA JEDNOSTKI FIZYCZNEJ

INFORMACJE PODSTAWOWE O JEDNOSCE LOKALNEJ
REGON
nazwa
opis działalności
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze ewidencji
organ rejestrowy
INFORMACJE PODSTAWOWE O PODMIOCIE, który utworzył ww. jednostkę lokalną
REGON
NIP
status NIP
imię
drugie imię
nazwisko
data wpisu do REGON
data skreślenia z REGON
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
ADRES SIEDZIBY JEDNOSTKI LOKALNEJ
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
kod pocztowy
miejscowość poczty
nietypowe miejsce lokalizacji
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru lub ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
data zakończenia postępowania upadłościowego
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD