Logo GUS. Strona główna GUS     Informacje o rejestrze REGON     Dostęp poprzez API        
Wyszukiwanie

REGON
NIP
KRS
  

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Dodatkowe filtrowanie
Fragment nazwy
REGON 9zn.
REGON 14zn.
NIP
KRS
Logo GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.997, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.
Dane z wpisu w rejestrze REGON
Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.997 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.
 
tblRaportJFizyczna
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON
NIP
status NIP
imię
drugie imię
nazwisko
data wpisu do REGON
data skreślenia z rejestru REGON
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
DZIAŁALNOŚĆ
tblRaportJFizyczna INFORMACJE PODSTAWOWE
INFORMACJE PODSTAWOWE
nazwa
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze ewidencji
tblRaportJFizyczna ADRES SIEDZIBY
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
kod poczt.
miejscowość poczty
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
nietypowe miejsce lokalizacji
tblRaportJFizyczna DATY ZMIAN W REJESTRZE
DATY ZMIAN W REJESTRZE
data wpisu do rejestru ewidencji
data skreślenia z rejestru ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
datę zakończenia postępowania upadłościowego
tblRaportJFizyczna PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
tblRaportJFizyczna JEDNOSTKI LOKALNE
JEDNOSTKI LOKALNE
tblRaportJPrawna
JEDNOSTKA PRAWNA
tblRaportJPrawna INFORMACJE PODSTAWOWE
INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON
NIP
status NIP
nazwa
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze lub ewidencji
tblRaportJPrawna ADRES SIEDZIBY
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
kod poczt.
miejscowość poczty
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
nietypowe miejsce lokalizacji
tblRaportJPrawna ADRES SIEDZIBY
DATY ZMIAN W REJESTRZE
data wpisu do rejestru ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
datę zakończenia postępowania upadłościowego
DANE KONTAKTOWE
numer telefonu
numer wewn. telefonu
numer faksu
adres email
adres strony internetowej
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
JEDNOSTKI LOKALNE
WSPÓLNICY
JEDNOSTKA LOKALNA JEDNOSTKI PRAWNEJ
INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON
nazwa
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze lub ewidencji
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
kod poczt.
miejscowość poczty
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
nietypowe miejsce lokalizacji
DATY ZMIAN W REJESTRZE
data wpisu do rejestru ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
datę zakończenia postępowania upadłościowego
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
JEDNOSTKA LOKALNA JEDNOSTKI FIZYCZNEJ
INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON
nazwa
opis działalności
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze ewidencji
organ rejestrowy
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
kod poczt.
miejscowość poczty
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
nietypowe miejsce lokalizacji
DATY ZMIAN W REJESTRZE
data wpisu do rejestru ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
datę zakończenia postępowania upadłościowego
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
Projekt SISP współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Logo projektu SISP